Seznam knjig

Roger J. Morneau: Potovanje v nadnaravni svet

Vsebina:
o Informacije
o Posvetilo
o Zahvala
1. Dnevi mojega otroštva
2. Potovanje v nadnaravni svet
3. Prostor za čaščenje bogov
4. Dejavni duhovi
5. Silijo me, da bi se včlanil
6. Od češčenja hudobnih duhov k proučevanju Svetega pisma
7. Proučevanje Svetega pisma v cigaretnem dimu
8. Samo še kratek čas milosti
9. Dan zaobljube
10. Odgovor mojega predstojnika
11. Novo življenje
12. Težave s hudobnimi duhovi
13. Smrtna grožnja
14. Lahko se samo zahvalim
o Sklepna beseda
o Dodatek

Seznam knjig